Tjänster

HUSTEKNIKERAVTAL för ditt företags IT-system. Vårt namn på driftavtal när vi tar hand om era IT system åt er så att ni får ett stabilt nätverk med hög tillgänglighet.

VPN portaler för flexibel och säker åtkomst (din egen molntjänst). IP/VPN lösningar för sammankoppling av era kontor, hemma kontor och mobila användare. Flexibel åtkomst för outsourcing kunder.

OUTSOURCING Era IT system i våra servrar. Vi sköter drift, backup, säkerhet och regler för åtkomst. Er egen IT avdelning.

Vi är tillsammans med Roveda AB specialiserade på outsourcing av iScala och SuperOffice.